Misjonarka Ewa Korbut: Działa Jezus, my jesteśmy tylko narzędziem

Misjonarka Ewa Korbut: Działa Jezus, my jesteśmy tylko narzędziem